top of page
Branch in a Glass Jar

GHI
DANH

Đăng ký khóa học
Vị trí phục vụ trong Hội Thánh hiện tại
Khả năng sử dụng công nghệ phục vụ học tập (Học online trên hệ thống eLearning, viết bài luận, làm slide thuyết trình theo nhóm - tin học văn phòng, v.v)
Khung giờ bạn có thể tham gia phỏng vấn tuyển sinh
Bạn muốn đóng phí tham gia khóa học dưới hình thức nào (Học phí trọn gói: 100$ - 2,400,000 VNĐ)

Shalom Study đã nhận được thông tin đăng ký của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm. Chúa ban phước cho bạn.

bottom of page