top of page
Branch in a Glass Jar

REGISTER THE COURSE

Register the course
Current position of service in the church
Khả năng sử dụng công nghệ phục vụ học tập (Học online trên hệ thống eLearning, viết bài luận, làm slide thuyết trình theo nhóm - tin học văn phòng, v.v)
Time frame you can participate in the admission interview
Bạn muốn đóng phí tham gia khóa học dưới hình thức nào (Học phí trọn gói: 100$ - 2,400,000 VNĐ)

Shalom Study has received your registration information. We will contact you soon. God bless you.

bottom of page