top of page

GIỚI THIỆU VỀ SHALOM STUDY

Học Kinh Thánh

mọi lúc - mọi nơi -

trên mọi nền tảng

SHALOM STUDY

Shalom Study là một chương trình học tập Kinh Thánh trực tuyến cung cấp chất lượng giảng dạy cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu.

Mục đích của chúng tôi là giúp bạn hiểu sâu hơn về Kinh Thánh và lớn lên trong đức tin. Các khóa học của chúng tôi được thiết kế để hấp dẫn, tương tác và dễ tiếp cận.

 

Với Shalom Study, bạn có thể học Kinh Thánh theo tốc độ và thời gian của riêng bạn. Cho dù bạn là một học giả Kinh Thánh dày dạn kinh nghiệm hay một người mới, chúng tôi có các khóa học đáp ứng nhu cầu của bạn.

 

Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay và bắt đầu hành trình khám phá của bạn.

Levitating Books
bottom of page